Valeo Valui Valiturus - Būt spēcīgam, veselam un diženam!

Kā tādam būt?

Viss ģeniālais ir pavisam vienkāršs

Spēcīgs

Spēcīgam no šūnas, kodola līdz spēkstacijām, no mazā pirkstiņa līdz matu galam.

Vesels

Vesels miesā un brīvs prātā pieņemt izvēles, kas palīdzēs saglabāt veselību ilgtermiņa.

Dižens

Apvīts ar zināšanu apmetini - būt diženam ikdienā.

Sākam, darām un varam!

Novēlējums Tev

SIA “Valens Nutri” noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projektā Nr. 3.1.1.6/16/I/001 “Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo industriju inkubators”.