Read the blog and be great

Zarnu trakts un āda

Zarnu trakts un āda

Mikrobioma pētniecībā lieto terminu ass (eng – axis), kā apzīmējumu, kas saista mikrobiomu ar kādu konkrētu organisma daļu un to starpā noteik komunikācija ar iekšējiem signālceļiem. Zarnu ādas ass praktiskā...

Zarnu trakts un āda

Mikrobioma pētniecībā lieto terminu ass (eng – axis), kā apzīmējumu, kas saista mikrobiomu ar kādu konkrētu organisma daļu un to starpā noteik komunikācija ar iekšējiem signālceļiem. Zarnu ādas ass praktiskā...

PreImmu iedarbība ar zinātniskām atsaucēm

PreImmu exposure with scientific references

              References: 1. Corinne L. Bush, Jeffrey B. Blumberg, Ahmed El-Sohemy, Deanna M. Minich, Jóse M. Ordovás, Dana G. Reed & Victoria A. Yunez...

PreImmu exposure with scientific references

              References: 1. Corinne L. Bush, Jeffrey B. Blumberg, Ahmed El-Sohemy, Deanna M. Minich, Jóse M. Ordovás, Dana G. Reed & Victoria A. Yunez...

Cukurs - kā tas ietekmē Tavu pašsajūtu?

Sugar - how does it affect your well-being?

By consuming sugar, you feed the bad bacteria of your microbiome. They, in turn, affect your well-being and health in unimaginable ways. How to? Read on!

Sugar - how does it affect your well-being?

By consuming sugar, you feed the bad bacteria of your microbiome. They, in turn, affect your well-being and health in unimaginable ways. How to? Read on!

Kā imūnsistēmu ietekmē tas, ko tu ēd

How what you eat affects the immune system

Summary  70%-80% of immune cells are located in the intestinal tract; an average of 1.5 - 2 kg of bacteria live in the intestinal tract; the intestinal microbiota can be...

How what you eat affects the immune system

Summary  70%-80% of immune cells are located in the intestinal tract; an average of 1.5 - 2 kg of bacteria live in the intestinal tract; the intestinal microbiota can be...